Butiksvågar

Driver du handel som i första hand vänder sig till enskilda konsumenter? Använder du våg i dessa sammanhang och viktvärdet på vågen ligger till grund för priset på varan? Då omfattas du av ett speciellt regelverk. Regelverket är fastställt av SWEDAC och innebär i stort att det är lag på att vågar inom detaljhandel skall vara godkända och verifierade vid köp. När du köper din butiksvåg hos oss så levereras vågen verifierad och godkänd så du kan börja använda vågen med en gång.