Butiksvågar

På Vågar.com hittar du godkända butiksvågar, kassavågar, etikettvågar. Verifierade (krönt) och klara vid leverans. 
Driver du handel som i första hand vänder sig till enskilda konsumenter? Använder du butiksvåg i dessa sammanhang och viktvärdet på vågen ligger till grund för priset på varan? Då omfattas du av ett speciellt regelverk. Regelverket är fastställt av SWEDAC och innebär i stort att det är lag på att vågar inom detaljhandel skall vara godkända och verifierade vid köp. För att en butiksvåg skall vara godkänd att använda i enlighet med detta regelverk krävs det att vågen skall vara typgodkänd enligt OIML Klass III, justerad och förstagångsverifierad för den plats där den skall användas. Detta gäller för att vägningen skall vara godkänd att ligga till grund för ekonomiska transaktioner och handlar i första hand om konsumentskydd. Butiksvågar kan även gå under benämningen prisuträknande vågar eller prisberäkningsvågar. En vanlig typ av butiksvåg är etikettvågen, som är lämplig för märkning av olika typer av livsmedel, chark och delikatesser men även i produktion.För att koppla en butiksvåg till ett kassaregister, POS krävs att såväl våg som kassaregister är typgodkänt för vågkoppling. Kontakta oss på vågar.com för mer information om koppling till kassaregister, POS. När du köper din butiksvåg hos oss på vågar.com så levereras vågen verifierad och godkänd.