Vägning och transport i ett moment


En handtrucksvåg är ett mobil och säker våglösning som sparar plats jämfört med en fast vågplatta.
Vågen kan användas t.ex. vid inleveranser för att upptäcka fel i den faktiska vikten och som är angiven på frakthandlingarna. 

Som tillbehör kan vågen utrustas med printer, och verifieras.