Paketvågar

Paketvågens främsta uppgift är ofta att göra precis som det låter; att väga paket av olika slag och storlek. Gemensamt är att de ofta har separat plattform och indikator eller våginstrument. Detta för att underlätta avläsning av vikt även då de paket som vägs kan vara skrymmande. Kapacitet och noggrannhet kan variera mycket på dessa vågar och de kan även benämnas plattformsvågar, bords- och bänkvågar, kontrollvågar eller golvvågar. Vad vi väljer att kalla dem är ofta beroende på vilken kapacitet, storlek, placering eller tillämpning de har.