VISAR 1-12 (27)1 2 3 Sista 100 per sida

Laboratorievågar

Det är ganska vanligt att man delar upp laboratorievågar i två större huvudgrupper: analysvågar och precisionsvågar. En analysvåg har normalt en upplösning på 0,01 - 0,001mg och en precisionsvåg har en upplösning på 1g till 1mg. Detta är ofta vågar av hög kvalitet och med en lite högre pris som skall vara stabila över lång tid och anpassade för arbete med kvalitetskontroll och analyser i olika typer av laboratorium eller kvalitetsavdelningar.
Vågar med lika hög upplösning men med lite enklare konstruktion och en lägre prislapp har vi samlat under kategorin ”Högupplösta vågar”. De har ofta liknande specifikationer, även om de inte når samma noggrannhet som en precisionsvåg, men har inte samma stabilitet över lång tid. Begreppet upplösning kan även i vissa fall jämställas för vågens noggrannhet. Såväl analysvågar, precisionsvågar som högupplösta vågar kan i många fall ställa höga krav på den miljö de används i och på operatörens skicklighet. Detta tillsammans med provens egenskaper avgör tillsammans den verkliga noggrannheten i din vägning. Under kategorin laboratorievågar finns även det vi normalt kallar för fukthaltsvågar. Dessa kan även i vissa fall kallas torrhaltsvågar beroende på vilket resultat man är intresserad av att se, fukthalt eller torrsubstans. För att få ett bra och reproducerbart resultat i denna typ av analys är det viktigt att man har god kännedom om den substans eller material man vill analysera. Man kan då utveckla en metod där man definierar provmängd och torktemperatur. Beredningen av själva provet och dess egenskaper kan också definieras i denna metod. Det man är ute efter när man använder denna typ av våg är att få så exakt resultat som möjligt på så kort tid som det går. Vi på vågar.com har stor erfarenhet av såväl vägning på laboratorium och i andra miljöer där hög precision av vägningsresultatet är av största vikt som arbete med fukthaltsvågar. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att köpa rätt våg till din verksamhet.