Fukthaltsvågar

Fuktanalays är en viktig del av produktion och bearbetning av många råvaror och färdiga produkter och har en avgörande inverkan på produktens kvalitet.
Fukthaltsvågar används särskilt inom livsmedelsindustrin, vattenresurshantering (reningsverk, etc.), plastindustrin, jordbruk och energiindustrin (bioenergianläggningar, etc.).
Mätning av fukt kräver en hel del erfarenhet. Beroende på vilken typ av prov och viken information man vill ha fram, används olika torkningsprocesser.

Vi har koncentrerat oss på den mest använda torkmetoden: Torkning med halogen, vilket ger många fördelar:
• Provet blir jämnt uppvärmt från ovan, utan risk för att bränna provets yta
• Prisvärda inköpskostnader
• Vanligaste temperaturområden 35-200 ° C
• Hög mätprecision, upp till 0,01%
• Tillräcklig buffertkapacitet, vägningsområde upp till 160 g
• Olika torkprogram (mjuk torkning, standard torkning, torkning i nivåer, snabb torkning (Boost)

Fukthaltsvågarna har minnen som är särskilt användbara, eftersom de kan lagra information om fullständiga torkningsprocesser med torkparametrar såsom torktid, torktemperaturen, bildskärmsinställningar, avstängnings kriterier etc. Detta sparar mycket tid mängd tid och bidrar till att uppnå jämna resultat.