Om oss

B&O är inriktat på att förse skandinaviska företag med industrianpassad vägningsteknik. Vi är belägna i Kungälv där vi har både försäljningskontor, lager och viss tillverkning. Den utrustning vi levererar väljs speciellt med tanke på  specifika funktioner. Vi har agenturer för ett flertal leverantörer och tillverkare både från Sverige och övriga världen.

Vi utför service och reparationer av alla de produkter vi säljer och dessutom utför vi efter överenskommelse även justering och kalibrering av vågar runtom i landet.

Med rätt utrustning kommer man långt. Genom viktmätningar är det lätt att kontrollera både inkommande och utgående produkter. Här finns idag ett antal förnämliga handtrucks- och pallvågar att erbjuda marknaden. Med avancerade räknevågar är det lätt att kontrollera annars svårräknade mängder.

Med kvalificerade vågutrustningar, ofta ihopbyggda i större datastyrda system, är det idag enkelt att styra och kontrollera hel- eller halvautomatiska blandningsprocesser. Användningsområdena är otaliga med tyngden lagd på färgindustri, övrig kemisk-tekniskindustri och livsmedelsindustri. Få  investeringar ger sådana omedelbara vinster.

B&O har många års erfarenhet av kvalificerade vågsystem. Vi har bred kompetens vad gäller att utföra även mycket omfattnade och komplicerade systemlösningar. Vi är med från planeringsstadiet till idrifttagandet av kompletta anläggningar.


Vi erbjuder även ett stort antal produkter som kan skräddarsys efter Era behov och önskemål.