Stolsvågar & sittvågar

De grundläggande kraven på stolvågar, sittvågar och andra personvågar för sjukvården är att de levereras typgodkända och förstagångsverifierade samt att de är CE-märkta inklusive MDD- eller MDR- godkännande. Hos Vågar.com hittar du stolvågar med 2 eller 4 svängande hjul som uppfyller samtliga dessa krav, från ledande leverantörer som Kern och Lidén Medical. En stolvåg med fyra svängande hjul upplevs av användare ofta som mer lättmanövrerad och en stolsvåg med två svängande hjul upplevs mer stabil och patientsäker. Normalt så är maximal kapacitet för en stolvåg är 250kg men även högre kapaciteter finns att tillgå, upp till 300kg eller mer.