Monteras på din kedjetruck

truck1

Fördelen med en truckvåg är att godset vägs direkt på trucken vid hanteringstillfället.

Du kan utrusta din befintliga truck med våg med vårt system.

KTV-system fungerar på det viset att de viktavkännande kraftgivarna (lastcellerna) placeras mellan lyftkedjor och gaffelvagn. Det innebär att man, på elektronisk väg, registrerar dragkraften direkt på lyftkedjorna. Denna överförs via kabel till våginstrumentet som visar den aktuella vikten.

Exempel på användnings områden:

Fraktdebiteringsvägning
Ankomstkontroll
Leveranskontroll
Intern kontroll av godsflöden
Inventeringar

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt utrustning för din truck!